6 marca odbyły się ważne strzeleckie uroczystości pod pomnikiem pułkownika Lisa-Kuli w Rzeszowie. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. bpa Jana Wątroby – ordynariusza diecezji rzeszowskiej.
Następnie ciąg dalszy uroczystości odbył się na placu Farnym w Rzeszowie, gdzie ponad 500 strzelców z wielu jednostek strzeleckich m.in. z samodzielnego plutonu z Sokołowa Młp. złożyło przyrzeczenie strzeleckie. Został również poświęcony sztandar JS 2021 Rzeszów im. Płk. Leopolda Lisa-Kuli.
Rocznicę śmierci pułkownika Leopolda Lisa-Kuli uczczono apelem pamięci, salwą honorową i złożeniem wieńców. Obchody zakończyły się pokazem sprawności młodzieży strzeleckiej oraz defiladą pododdziałów, na czele naszego sokołowskiego plutonu stanęła sierż. ZS Martyna Babula.
Całą uroczystość uświetnił także głos Dzwonu Niepodległości, który pierwszy raz zabrzmiał w 2018r. Zaszczyt uderzenia w dzwon miał nasz strzelec sierż. ZS Paweł Dec – podchorąży Wojskowej Akademii Technicznej.
W danym dniu nastąpiło również przyrzeczenie Orląt, które należą do naszych szeregów. Najmłodsi uczestnicy dają wielką nadzieję na przyszłość naszego kraju. Nasze Orlęta również złożyły przyrzeczenie w tym dniu pod opieką druż. ZS Pauliny Gielarowskiej.
W wydarzeniu uczestniczyli podkarpaccy parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, służb mundurowych, kombatanci i mieszkańcy województwa i szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Józef Kasprzyk