W dniu 09.07.2020 odbył się pierwszy raz na Gminnej Strzelnicy „Partyzant” w Sokołowie Młp. Otwarty Turniej Strzelecki pod Patronatem Burmistrza GiM Sokołów Młp. w konkurencji pistolet centralnego zapłonu. W konkurencji wzięło udział 27 zawodników i zaproszeni goście.