Pomysłodawcą uroczystości z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej zorganizowanych w Sanktuarium Maryjnym w Tuligłowach był miejscowy kustosz ks. Mariusz Marciniec. Odbyły się one staraniem Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego, przy wsparciu samorządu powiatu jarosławskiego, na czele ze starostą jarosławskim Stanisławem Kłopotem.
Wigilię Cudu nad Wisłą rozpoczęła Msza Św. sprawowana w koncelebrze, pod przewodnictwem metropolity przemyskiego abp. Adama Szala.
Kulminacją uroczystości było wciągnięcie na maszt, przy pomniku 100-lecia Odzyskania Niepodległości proporca Strzeleckiego.