20 stycznia odbyła się spotkanie opłatkowe naszego plutonu..

Przedsięwzięcie rozpoczęło się lekcją biblioteczną którą poprowadził pan Piotr Ożóg. Spotkanie dotyczyło historii Małego Katynia Ziemi Sokołowskiej. Później każdy dostał poczęstunek przygotowany przez naszych strzelców w szkolnej pracowni gastronomicznej m.in. barszcz z uszkami,pierogi i szarlotkę. Mieliśmy przyjemność gościć komendanta insp. ZS Marka Matułę, inspektora ZS Mariana Milewskiego, burmistrza Sokołowa Andrzeja Ożoga, radnego powiatowego Stanisława Kulę, wicedyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie dr Beatę Kraska, dyrektora Zespołu Szkół w Sokołowie Antoniego Kulę i zastępcę dyrektora Annę Kolano. Spotkanie turzańskie miało za zadanie ubogacić to wydarzenie i do nastroju radości wynikającego z przyjścia Chrystusa na świat dodać nieco odcieni zadumy nad tragiczną historią naszej Małej Ojczyzny. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja multimedialna oraz 7-planszowa wystawa turzańska, ukazująca dzieje obozu NKWD w Trzebusce i mordu w Turzy. Poza wymienionymi gośćmi, w spotkaniu uczestniczyło około 40 młodych strzelców i orląt.