Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny” – napisał w lutym 2010 r. prezydent Lech Kaczyński, który podjął inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia tego święta. Ta idea, Czytaj dalej…

Jakub Darocha

Jednym z symboli wkładu ziemi sokołowskiej w dzieło odzyskania przez Polskę niepodległości jest postać Jakuba Darochy. Przyszedł on na świat w Sokołowie w dniu 24 lipca 1889 r. Był synem mieszczan: kupca bydła Franciszka Darochy i Józefy z domu Koziarz. Poród dziecka odebrała Agnieszka Jędrzykiewicz. Jak podaje Liber Natorum parafii Czytaj dalej…

Józef Piłsudski

Józef Piłsudski Komendant, Brygadier, Naczelny Wódz, Pierwszy Marszałek 1867 – 1935 Klemens Piłsudski, pseudonimy: „Mieczysław”, „Wiktor”, „Ziuk” urodził się 5 grudnia 1867 r. w Zułowie, w powiecie Święciany, dziś Litwa. Gimnazjum ukończył w Wilnie, po czym rozpoczął studia medyczne w Charkowie. Aresztowany pod zarzutem udziału w przygotowywaniu zamachu na cara Czytaj dalej…

Leopold Lis – Kula

Leopold Lis – Kula – najmłodszy pułkownik Piłsudskiego   Leopold Kula, wychowywany był w rodzinnym domu do patriotyzmu i w umiłowaniu polskości. Nic więc dziwnego, że już w wieku 14 lat, Leopold organizował tajne zebrania konspiracyjne dla kolegów z gimnazjum. Z relacji jego matki wiadomo, że działalność konspiracyjna odbywała się Czytaj dalej…