Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego powstał w 2013 roku.

Posiada jednostki w: Przemyślu, RzeszLogo ZS Strzelec Józefa Piłsudskiegoowie, Kolbuszowej, Dębicy, Ropczycach, Wielopolu Skrzyńskim, Stalowej Woli, Lubaczowie, Leżajsku, Strzyżowie, Tyczynie, Boguchwale, Bratkowicach, Jasionce, Nowej Dębie, Sędziszowie Małopolskim, Brzozowie, Trzcinicy, Zaklikowie, Mielcu, Bełchatowie, Piotrkowie Trybunalskim, Paradyżu, Brzesku, Warszawie, Tarnowie, Lwowie i Sokołowie Małopolskim.

Do naszego Związku należy obecnie 1400 strzelców oraz 120 „Orląt”.

„Strzelec” to stowarzyszenie patriotyczne, proobronne, jego celem jest kontynuacja istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego, działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania, wychowanie obywatelskie członków w duchu patriotycznym zgodnie z tradycją ZS od 1910r. do czasów współczesnych, przekazywanie młodzieży wiedzy historycznej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w oparciu o takie wartości, jak: Bóg, Honor i Ojczyzna, przygotowanie młodzieży do służby wojskowej, i wiele innych.

Do zadań związku należy prowadzenie całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej, udział w uroczystościach narodowych, organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, wychowania fizycznego, prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów oraz szkolenia wojskowego, współdziałanie z różnymi instytucjami.

We wrześniu 2015 roku przy Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim, został powołany do życia samodzielny pluton „Strzelca” JS 2021 Rzeszów. Z inicjatywy pana Andrzeja Miąsika, nauczyciela w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim: został zaproszony komendant Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego insp. ZS Marek Matuła, by przybliżyć bliżej uczniom ideę związku. Pierwszym opiekunem był ks. Łukasz Siwiec, a dowódcą plutonu został Dawid Majda. Po nim do dnia dzisiejszego tę funkcję przejął st. sierż. ZS Łukasz Dec.

Z roku na rok liczebność naszego plutonu powiększa się. Obecnie Sokołowski „Strzelec” zrzesza około 50 członków. Jest to przede wszystkim młodzież pochodząca z Gminy Sokołów Małopolski oraz sąsiednich gmin.

Dzięki uprzejmości Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolskim oraz Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim kilka razy udało pozyskać się środki pieniężne na potrzeby działania sokołowskiego plutonu. Dzięki temu nasi członkowie mogą rozwijać swoje pasje.

4 lata później, tj. we wrześniu 2019 roku została powołana Drużyna Orląt przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim. To kolejny wielki krok w rozwoju naszej organizacji. Pragniemy, żeby uczęszczające na zajęcia dzieci zasiliły w przyszłości szeregi naszego związku.

Już dziś widzimy sukces naszej działalności, stanowimy najliczniejszą w Polsce organizację strzelecką.

Wybraliśmy słuszną drogę i pragniemy być przykładem dla całego Kraju.

sierż. ZS Martyna Babula