Dziś było głośno na powiatowej strzelnicy “Anna” w Maleniskach. Związek Strzelecki “Strzelec” Józefa Piłsudskiego zorganizował zawody o Odznakę Strzelecką i Puchar Starosty Jarosławskiego, we współpracy z Powiatem Jarosławskim i 3 Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej, a wszystko z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej. Wieczorem planowane są jeszcze uroczystości “wigilijne” Cudu nad Wisłą w Tuligłowach.